Trei primari din județul Constanța, găsiți în incompatibiliate sau conflict de interese de ANI

Primarii din comunele Bărăganu și Nicolae Bălcescu și din orașul Techirghiol, județul Constanța, au fost găsiți în incompatibiliate sau conflict de interese de Agenția Națională de Integritate (ANI), informează instituția.

ani1

ANI a constatat existența conflictului de interese de natură administrativă și penală în cazul lui Titu Neague, primarul comunei Bărăganu, și a stării de incompatibilitate și săvârșirea infracțiunii de fals în declarații în cazul lui Viorel Bălan, primarul comunei Nicolae Bălcescu, și al lui Adrian Viorel Stan, primarul orașului Techirghiol.

Titu Neague a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă, întrucât, în calitate de primar al comunei Bărăganu, a încheiat un contract de arendare între primărie și SC La Titu Frumosu SRL, societate în cadrul căreia soacra acestuia deține funcția de asociat și administrator. Astfel, edilul a încălcat dispozițiile articolul 75 din Legea nr. 393/2004, potrivit cărora “aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: soț, soție, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv”.

Totodată, ANI a sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către Titu Neague a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de dispozițiile art. 2531 din Codul Penal al României, potrivit cărora “fapta funcționarului public care, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, îndeplinește un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soțul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și interzicerea dreptului de a ocupa o funcție publică pe durată maximă”.

Viorel Bălan s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 23 iunie 2008 – 21 septembrie 2010, întrucât a exercitat, simultan, funcția de primar al comunei Nicolae Bălcescu, și funcția de administrator al SC Panminada SRL (23 iunie 2008 – 5 ianuarie 2009) și al SC Pavicom SRL (23 iunie 2008 – 21 septembrie 2010). Astfel, Viorel Bălan a încălcat dispozițiile art. 87, alin (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora funcția de primar este incompatibilă cu funcția de administrator la societățile comerciale.

De asemenea, întrucât acesta a omis menționarea în declarațiile de interese aferente anilor 2009 și 2010 a calităților deținute în cadrul SC Pavicom SRL, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către Viorel Bălan a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută de dispozițiile articolului 292 din Codul Penal, potrivit cărora “declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

Adrian Viorel Stan s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 3 iunie 2011 – 22 mai 2012, întrucât a exercitat, simultan, funcția de primar al orașului Techirghiol și pe cea de administrator al SC Techirghiol.ro Cosmetics & Spa SRL. Astfel, Adrian Viorel Stan a încălcat dispozițiile art. 87, alin (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora funcția de primar este incompatibilă cu funcția de administrator la societățile comerciale.

Toate persoanele menționate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistați sau reprezentați de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare puncte de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

“Persoana (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”, potrivit Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice.

Leave a Comment