MADR: 793.521.000 lei, plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin, a susţinut în data de 15 octombrie, la sediul instituţiei, o conferinţă de presă în cadrul căreia a prezentat actele normative aprobate în Şedinţa de Guvern din data de 10 octombrie, care vizează activitatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, mai exact Hotărârea Guvernului pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2012.

Prin prezentul proiect de act normativ se aprobă alocarea din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2013, a sumei de 793.521.000 lei pentru plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, aferente cererilor depuse în anul 2012. De asemenea, se aprobă cuantumul plăţii naţionale directe complementare la specia bovine în valoare unitară de 500 lei/cap animal.

Procedura de acordare a primei pe exploataţie prevăzută la art. 1 este reglementată de Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 215/2010 pentru stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2012

Prin prezentul proiect de act normativ se aprobă alocarea din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2013, a sumei de 350.880.000 lei pentru plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia ovine/caprine,  aferente cererilor depuse în anul 2012. De asemenea, se aprobă cuantumul plăţii naţionale directe complementare la specia ovine/caprine în valoare unitară de 40,8 lei/cap animal.
Plafonul maximal negociat cu Comisia Europeană aferent plăţilor naţionale directe complementare pentru anul 2012, în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, este de 350.880.000 lei.
Procedura de acordare a acestor prime este reglementată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărâre a Guvernului privind stabilirea cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, a plăţilor separate pentru zahăr şi a plăţilor specifice pentru orez, care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, pentru anul 2012

Astfel, pentru schema de plată unică pe suprafaţă, cuantumul maxim al plăţilor este de 119,66 euro/hectar, începând cu data de 16 octombrie a.c. putând fi plătite fermierilor avansuri de până la 50% din plăţile aferente schemei de plată unică pe suprafaţă. Suplimentar, pentru sfecla de zahăr se aplică o schemă de plată separată pentru zahăr, în cuantum de 284,46 euro/hectar, iar pentru orez se acordă o plată specifică în cuantum de 300 euro/ha.

Suma totală necesară aplicării celor trei scheme de plăţi directe este de 1.052.061,36 mii euro (4.774.570,07 mii lei), sprijinul financiar fiind alocat de la bugetul de stat, prin sumele alocate temporar Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de către Ministerul Finanţelor Publice, din vărsămintele obţinute din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului.

Suma totală, defalcată pe cele trei scheme de plăţi directe amintite,  este următoarea:

1.042.999,52 mii euro ( 4.733.444,71mii lei), pentru aplicarea schemei de plată unică pe suprafaţă (SAPS),

6.061,84 mii euro ( 27.510,46 mii lei), pentru aplicarea schemei de plată  separată pentru zahăr

3.000,00 mii euro (13.614,90 mii lei) pentru aplicarea schemei de plată pentru orez din zonele defavorizate, altele decât zona montană, în conformitate cu articolul 68 alineat ul(1) din Regulamentul(CE) nr.73/2009.

Ordonanţa de Urgenţă privind prorogarea termenului privind înfiinţarea camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

Motivele care au stat la baza acestei OUG sunt următoarele:

Termenul insuficient prevăzut pentru îndeplinirea formalităţilor privind înscrierea Camerei Agricole Naţionale şi a camerelor agricole judeţene în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, până la data desfăşurării alegerilor.

Evitarea suprapunerii perioadei de desfăşurare a alegerii membrilor camerelor agricole judeţene cu perioada stabilită pentru desfăşurarea campaniei electorale şi a alegerilor parlamentare care vor avea loc pe data de 9 decembrie 2012, ţinând cont de faptul ca membrii camerelor agricole urmează a fi desemnaţi din rândul structurilor asociative, profesionale, sindicale şi patronale, care sunt structuri cu caracter apolitic

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului aprobată astăzi vizează  prorogarea cu 6 luni a termenului privind organizarea desfăşurării primelor alegeri pentru constituirea camerelor pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, astfel încât constituirea camerelor agricole la nivel judeţean şi naţional să aibă loc într-o perioadă în care nu sunt desfăşurate campanii electorale.

 

Leave a Comment