A ÎNCEPUT ADMITEREA LA ŞCOALA DE SUBOFIŢERI DE POMPIERI ŞI PROTECŢIE CIVILĂ „PAVEL ZĂGĂNESCU” BOLDEŞTI

În sesiunea septembrie 2017 a concursului de admitere la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, cifra de şcolarizare se modifică, astfel : la specialitatea subofiţer de pompieri şi protecţie civilă 270 locuri din care 268 (2 locuri pentru romi) I.G.S.U. şi 2 locuri I.G.Av. şi 30 locuri în specialitatea maistru militar auto din care 24 locuri I.G.S.U., 3 locuri I.G.J.R., 2 locuri D.G.C.T.I., 1 loc S.I.E.

scoalal-isu

Pentru sesiunea din septembrie s-au înscris un număr de 362 de candidaţi pe un număr de 300 locuri.
Pentru anul şcolar 2017-2018 un număr de opt palestinieni vor fi pregătiţi în cadrul unităţii de învăţământ.
Pentru sesiunea din septembrie 2017, durata de şcolarizare va fii de un an, atât pentru calificările „maistru militar auto” cât şi „subofiţer de pompieri şi protecţie civilă”.
Candidaţii trebuie să treacă mai întâi prin două probe eliminatorii: vizita medicală şi verificarea aptitudilor fizice.
Tinerii care au fost declaraţi „APT” din punct de vedere medical, „PROMOVAT” la proba de evaluare a aptitudinilor fizice vor susţine în data de 09.09.a.c. proba de verificare a cunoştinţelor la disciplinele matematică şi fizică.
Vor fi consideraţi admişi candidaţii care obţin punctajul minim, echivalentul notei 5 şi se clasează în limita numărului de locuri scoase la concurs.
Misiunea şcolii constă în formarea iniţială în calificările „maistru militar auto” şi „subofiţer de pompieri şi protecţie civilă” şi formarea continuă a personalului din M.A.I. şi I.G.S.U.
Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti este singura şcoală de formare iniţială din subordinea IGSU, unică la nivel naţional din perspectiva calificărilor asigurate: „subofiţer de pompieri şi protecţie civilă” şi „maistru militar auto”.

Leave a Comment