Dezvoltarea rurală – oportunităţi de sprijinire a minorităţii rome

Achim Irimescu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, va participa la deschiderea Conferinţei tematice “Dezvoltarea rurală – oportunităţi de sprijinire a minorităţii rome”, organizată de Unitatea de Sprijin a Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală în zilele de 9 şi 10 august 2012, la Sinaia.

În cadrul conferinţei vor fi prezentate orientările strategice existente în momentul de faţă în privinţa incluziunii sociale a populaţiei rome, atât la nivel naţional, cât şi european. De asemenea, vor fi dezbătute numeroase studii de caz şi bune practici care prezintă iniţiative antreprenoriale, activităţi inovative şi, în general, proiecte sustenabile derulate în diferite comunităţi de romi.

În acelaşi timp, conferinţa va aborda probleme de interes major pentru Grupurile de Acţiune Locală (GAL-uri) din teritoriile care au în componenţă comunităţi mari de romi. Această problematică va fi examinată în ateliere de lucru care au drept principal obiectiv familiarizarea romilor cu aplicarea măsurilor 141 şi 312 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Nu în ultimul rând, conferinţa va examina o serie de aspecte care vizează menţinerea tradiţiilor şi autenticităţii culturii rome.

Între subiectele dezbătute figurează politica europeană de incluziune a minorităţii rome, posibilităţile actuale şi viitoare de sprijinire a minorităţii rome în contextul dezvoltării rurale, strategii ale GAL-urilor pentru adaptarea şi includerea proiectelor ce pot veni în sprijinul comunităţii rome, antreprenoriatul social, precum şi educaţia prin cultură şi patrimoniu.

De asemenea, vor fi prezentate studii referitoare la romii din România, din Bulgaria, Italia, Spania şi Ungaria şi un studiu de caz în privinţa asistenţei medicale acordate comunităţii “Travelers”, în Irlanda. Totodată, vor fi organizate trei ateliere de lucru. Participanţii vor beneficia de expertiza unor specialişti străini în incluziune socială.

La conferinţă vor fi prezenţi reprezentanţi ai Directoratului General pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală al Comisiei Europene, ai Directoratului General pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune, precum şi ai Agenţiei Naţionale pentru Romi. Între participanţi se mai numără o serie de asociaţii, fundaţii şi GAL-uri. Vor fi prezenţi şi meşteri argintari, rudari şi împletitori, precum şi formaţii de soft jazz.

Aceasta este cea de-a treia conferinţă tematică organizată în cadrul proiectului “Înfiinţarea şi Sprijinirea Reţelei de Dezvoltare Rurală”. Celelalte două conferinţe au avut ca teme Politica Agricolă Comună şi Crearea de locuri de muncă în mediul rural.

Leave a Comment